افراد

چارت سازمانی آژمایشگاه به صورت زیر می‌باشد:

 

مدیر آزمایشگاه: مسوولیت نظارت بر حسن انجام کار نیروی انسانی، مراقبت از سیر صحیح خط مشی آزمایشگاه و سیاست‌گذاری‌های کلی و تصمیم‌گیری‌های کلان آزمایشگاه را بر عهده داشته و مدیر جلسات هفتگی آزمایشگاه نیز می‌باشد.

مدیر فنی: مسوولیت فعالیت‌های علمی آزمایشگاه بوده و همچنین مدیریت نیروها را بر عهده دارد. مسوول فنی پروژه‌ها و فعالیت‌های ارجاعی به آزمایشگاه و تخصیص نیروها به آنها و مسوول انجام پروژه‌ها و فعالیت‌ها مطابق برنامه‌ها و برآوردهای تخمین زده قبل از شروع فعالیت‌ها، مسوول بررسی خروجی‌‌های نیروهای فنی و بازخورد دهی به آنها، مسوولیت تعیین خطوط تحقیقی نیروهای ثابت آزمایشگاه با هماهنگی مدیر آزمایشگاه، بررسی نیازهای نرم‌افزاری و سخت افزاری آنها و ارائه پیشنهاد نحوه تهیه آنها از دیگر وظایف مدیر فنی آزمایشگاه می‌باشند.

مسوول آزمایشگاه: مسوولیت تجهیزات و نگهداری آنها و همچنین مسوولیت امور اداری آزمایشگاه را بر عهده دارد.

نیروهای فنی ثابت: وظیفه یادگیری نحوه استفاده از تجهیزات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری آزمایشگاه و تحقیق در مورد مسایل پایه‌ای و جدید در این حوزه، یا توسعه نرم‌افزارهای مورد نیاز آزمایشگاه را برعهده دارند.

نیروهای فنی غیرثابت: این نیروها برای انجام پروژه‌های ارجاعی یا سایر سفارشات کارفرما (در صورت نیاز) و تحقیقات موردی به نیروهای فنی ثابت اضافه شده و با اتمام فعالیت‌ها، از این نیروها جدا خواهند شد.

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف