آواي انتظار

سامانه‌ی آوای انتظار برای اولین بار در نمایشگاه ایران تلکام 2010 راه‌اندازی شد. سامانه‌ی ثبت نام آوای انتظار شامل دو روش ثبت‌نام از طریق پیامک و همچنین سایت آوای انتظار همراه اول می‌باشد که توسط آزمایشگاه خدمات ارزش افزوده‌ی تلفن همراه دانشگاه شریف طراحی و اجرا شد.
سایت ثبت‌نام و معرفی آواهای انتظار همراه اول به آدرس http://rbt.mci.ir مي باشد . در این سایت امکان مشاهده عناوین و پخش آواهای انتظار موجود در سامانه‌ی پردیس و انتخاب و ثبت آوای انتظار برای مشترکین فراهم شده است.

 

 

توسعه توسط پرتال سازمانی سورن سیستم شریف